Suomisvej bliver offentlig

Suomisvej bliver offentlig vej den 1. november 2013. Det har Frederiksberg Kommune besluttet på baggrund af en beboerhøring, som netop er gennemført. Der var ingen indsigelser mod kommunens beslutning. 

Overtagelsen sker, fordi Frederiksberg Kommunalbestyrelse har besluttet at overtage de private fællesveje, der ligger i kommunens parkeringszone. Baggrunden for beslutningen er, at kommunens parkeringsbestemmelser skal gælde for alle veje i parkeringszonen, så der gælder samme regler for alle. Den såkaldte “søgetrafik” fra Københavns Kommune skal begrænses, og dette er en af måderne at gøre det på. 

Når vejen bliver offentlig, overtager kommunen det fulde ansvar for at holde og vedligeholde vejen samt at rydde sne. Det er i dag lodsejernes ansvar.