Vedtægter

 

 

VEDTÆGTER

for

Ejerlejlighedsforeningen

Suomisvej 1

i Frederiksberg Kommune Matrikel nr. 20 dx, Frederiksberg

§ 1. Vedtægter

Ejerforeningens vedtægter er standardvedtægterne for ejerforeninger undtaget de i § 2 og § 3 nævnte forhold.

§ 2. Særlige bestemmelser

Stk. 1. Ejerlejlighed nr. 9 har i overensstemmelse med og som beskrevet i deklaration, tinglyst den 7. februar 2001, alene brugsret over gårdspladsen foran bygningerne i alt ca. 360 kvadratmeter.

Stk. 2. Vedligeholdelse m.v. af bygningerne på ejerlejlighed 9 påhviler alene ejeren af pågældende lejlighed.

Stk. 3. Vedligeholdelse, herunder havearbejde, snekastning m.v. vedrørende ejerlejlighederne 1 til 8 påhviler alene pågældende ejerlejlighedsejere, således at ejeren af lejlighed nr. 9 ikke er pligtig at deltage i disse udgifter/arbejder.

Stk. 4. Vedligeholdelse, udskiftning m.v. af fælles spildevandsanlæg, hovedkabler til el og tilsvarende skal bæres af samtlige 9 lejligheder efter fordelingstal.

§ 3. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægten)

Vedtægterne er lyst pantstiftende for kr. 20.000, og bestyrelsen gives ret til at kræve pantesikkerheden forhøjet i forbindelse med ejerskifter.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen den 5. april 2011

 

Kåre Lund Pedersen

dirigent


Tinglyst ved Tinglysningsretten i Hobro den 24. april 2012