Husorden

Velkommen til Suomisvej 1. Vi lægger stor vægt på godt naboskab, og vil med vores husorden skabe trygge og rolige rammer for alle beboere i ejendommen.

Trapper:

Hver lejlighed er med til at holde vores fortrappe og bagtrappe ren. Man gør rent på sit eget repos og ned til underboens repos. Lejlighederne i stuen gør rent frem til hoveddøren og til kælderdøren. Vi gør trapperne rene i lige uge efter den plan, som ligger på vore hjemmeside.

www.suomisvej1.dk:

Vi har en hjemmeside, som vi bruger til at generel information om ejendommen og til information for foreningens beboere. Intern information, som ikke behøver at kunne læses af alle på internettet, bruger vi foreningens mailgruppe  til.

Døre og sikkerhed:

Vore døre til gaden og gården skal være lukkede, og de må ikke holdes åbne uden, at de er under opsyn. Postbude, avisbude og betroede håndværkere har nøgler til ejendommen. Hvis andre vil ind med f.eks. reklamer, så skal den, der åbner for budene for vores fælles sikkerheds skyld forvisse sig om, at det faktisk er bude, vi lukker ind.

Lågen ud mod Vodroffsvej holder vi lukket. Vi tror ikke, at det sikrer os mod tyveri, men det sikrer rent psykologisk, at folk kan se, at de betræder privat grund, når de er nødt til at åbne porten for at komme ind til os. Der ud over sikrer lågen, at foreningens mindre børn ikke løber ud på gaden.

Fællesområder:

Ejendommens fællesområder, f.eks. trapper, gård, kælder og skure må bruges til de formål, som ejendommens generalforsamling beslutter.

Vi har et fælles cykelhus, som er for alle ejendommens beboere. I kælderen må hver lejlighed bruge de anviste kælderrum til opbevaring af private ejendele og bohave, mens de fælles rum bruges til fælles formål for alle beboere.

Brænde:

Brænde skal opbevares forsvarligt i brændeskuret eller i lejlighedens kælderrum. Hvis man opbevarer brænde i sit kælderrum, er det vigtigt, at man overholder brandsikringsloven og Frederiksberg Kommunes regler. Det betyder f.eks. at kælderrummet altid skal være aflåst, og at der ikke må opbevares nogen form for brændbare væsker i rummet, f.eks. petroleum, sprit, tændvæske, terpentin, fortynder, etc.

Udendørs skal der være mindst 5 meter mellem oplag af brænde og ejendommens døre og vinduer.

Storskrald:

Frederiksberg Kommune henter storskrald efter aftale. Når der er behov for det, arrangerer bestyrelsen afhentning, men arrangerer man det selv, så er det fint, hvis man sætter en seddel op på opslagstavlen, så andre får mulighed for at være med.

Parkering i gården:

Man må godt parkere i gården, hvis der ikke er ledig plads på Suomisvej eller Vodroffsvej. Når der atter er p-plads på vejene, hører biler til der.

Musik og fest:

Der er altid plads til god musik og fest i ejendommen. Skal man have mange gæster og musik, er det en god idé at fortælle det på forhånd f.eks. ved et opslag på fortrappen.

Kabel TV:

Ejerforeningen har et fællesantenneanlæg, som alle er forpligtet til at være medlem af. Betalingen for en pakke fra YouSee bliver opkrævet af ejerforeningen sammen med det månedlige ejerforeningsbidrag.

Ventilation:

Vi har et fælles centralt udsugningsanlæg fra køkkener og badeværelser, og derfor må der ikke installeres eller bruges motor på f.eks. emhætter eller på sug i badeværelser.

Vaskemaskiner og tørretumblere:

Vi vasker og tørretumbler i lejlighederne og vaskekælderen mellem klokken 08.00 og 22.00. På den måde sikrer vi hinanden en behagelig nattesøvn.

Tørrer man tøj på altanen, skal det ske under altanbrystningen, så det ikke kan ses fra gaden.

Gårdhygge:

Vi har et fælles spise og grillhjørne i haven. Vi har fælles havemøbler og grill. Bruger man grillen, skal man sørge for at gøre selve grillen og risten ren. Vi har et stort rundt vaskefad til risten.

Husdyr:

Husdyr må kun holdes i lejlighederne med bestyrelsens skriftlige samtykke. Et sådant samtykke kan tilbagekaldes, hvis de givne vilkår ikke overholdes.

Forretningsorden for bestyrelsen:

Der gælder følgende regler for beslutninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og for bestyrelsens arbejde:

  1. Generalforsamlingen kan vælge flere end 3 medlemmer til bestyrelsen.
  2. Hvis bestyrelsen beslutter at antage en administrator, kan beslutningen kun effektueres, når den er godkendt af en generalforsamling.

For bestyrelsens arbejde gælder derudover følgende regler:

  1. Ejerforeningens medlemmer kan deltage i bestyrelsens møder og har taleret. Bestyrelsen udfærdiger en mødeplan, som slås op på foreningens hjemmeside og anføres i bestyrelsens referater.
  2. Referat fra bestyrelsesmøderne og vigtigt materiale af generel interesse for ejerforeningens medlemmer skal være tilgængeligt elektronisk for ejerforeningens medlemmer.
  3. Ved uenighed om en beslutning i bestyrelsen kan et mindretal kræve, at forslaget bliver sendt til høring blandt ejerforeningens medlemmer før, beslutningen føres ud i livet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 21. maj 2019

Kåre Lund Pedersen
dirigent