Mødekalender

Have- og arbejdsdage:

Bestyrelsesmøder:

Alle møder holdes 20.00 til 21.30

Generalforsamling:

Holdes hvert år inden udgangen af maj. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne