YouSee anlæg installeret

YouSee har nu installeret et nyt fællesantenneanlæg i kælderen.

I modsætningning til det gamle anlæg, som blot sendte de samme programmer ud til alle, så kender det nye anlæg hver enkelt lejlighed. Ledningerne er blevet tjekket og mærket, så anlægget kan sende forskellige programmer ud den enkelte lejlighed.

YouSee har sendt en anvisning til alle om, hvordan man logger ind på YouSee hjemmesiden, og vælger enten pakker eller enkelte programmer. Når man har valgt, kan man se programmerne senest to timer efter, man har afgivet bestillingen.

De programmer, man selv vælger, skal man selv betale. Der kommer en opkrævning fra YouSee.

Grundpakken, som er obligatorisk for alle og er på 175 kr. om måneden i 2014. Beløbet opkræves og betales til YouSee af ejerforeningen.