Suomisvej hed Margrethevej indtil 1927

Suomisvej hed indtil navneskiftet i 1927 Margrethevej

Her ses familien Schmidt ud for Suomisvej 1 i 1913

Vandforbrug til og med 2016

Vandforbrug2016.jpg

Ejendommens samlede vandforbrug har været faldende de seneste 5 år. I 2016 er der sket en lille stigning, men vi er langt fra niveauet i 2011.

Nyt låsesystem

Ejerforeningen har fået nyt låsesystem som passer til alle yderdøre og døre i lejlighederne.

Det er frivilligt at være med i systemet, men de fleste af ejendommens lejligheder har valgt at være med. Med frivilligt menes, at man frit kan vælge, om man vil være med i systemet, når det gælder dørene til lejlighederne og postkasserne. Har man valgt at være med i systemet, så betyder det, at man kun har én nøgle til alle sine låse – sågar hængelåse, hvis man ønsker det.

Der er tale om det nyeste system fra en af de største leverandører, så det er formentlig dirkefrit en god årrække fra nu.

Alle nøglerne er nummererede, og der kan ikke bestilles nøgler uden en godkendelse fra ejerforeningen. Det gælder også til de private låse.

Hvis man skal bruge en ekstra nøgle, kan den bestilles hos Frederiksberg Låse-Service, på Godthåbsvej 58, tlf. 38868627. Firmaet er autoriseret til at kunne rekvirere nøgler til ejerforeningens system. Hver gang der bestilles en ny nøgle, skal låsesmeden have udleveret en særlig kode hos ejerforeningens kontaktperson, så vi er helt sikre på, at det ikke er en uvedkommende person, som har bestilt en nøgle.

Alle nøgler er forsynet med et nummer på nøglesystemet, et L nummer for lejligheden, og et løbenummer for nøglerne. Har man seks nøgler, så er de nummereret fra 1 til 6. Bestiller man en ny nøgle, vil den automatisk få nummer 7. Det anbefales, at man holder styr på, hvem i husstanden, der har hvilke nøgler. Det gør det også lettere, hvis man taber nøglerne og senere skal identificere dem, hvis man er så heldig, at de bliver fundet.

YouSee anlæg installeret

YouSee har nu installeret et nyt fællesantenneanlæg i kælderen.

I modsætningning til det gamle anlæg, som blot sendte de samme programmer ud til alle, så kender det nye anlæg hver enkelt lejlighed. Ledningerne er blevet tjekket og mærket, så anlægget kan sende forskellige programmer ud den enkelte lejlighed.

YouSee har sendt en anvisning til alle om, hvordan man logger ind på YouSee hjemmesiden, og vælger enten pakker eller enkelte programmer. Når man har valgt, kan man se programmerne senest to timer efter, man har afgivet bestillingen.

De programmer, man selv vælger, skal man selv betale. Der kommer en opkrævning fra YouSee.

Grundpakken, som er obligatorisk for alle og er på 175 kr. om måneden i 2014. Beløbet opkræves og betales til YouSee af ejerforeningen.

YouSee overtager kabeltv-anlæg

– YouSee overtager ejerforeningens kabeltv-anlæg. Det sker efter en høring blandt beboerne, hvor alle var positive over for et tilbud fra YouSee.

Det eksisterende 20 år gamle anlæg er ejet af foreningen, mens YouSee har leveret signalet. Det er et analogt anlæg, hvor alle er bundet sammen i en serie, så alle modtager samme signaler, og det har i alle årene været en såkaldt “fuldpakke”.

Tilbudet fra YouSee betyder at:

1. YouSee overtager ansvaret for at drive anlægget. Det vil sige, at YouSee skifter hele anlægget ud med et nyt, men vi beholder de eksisterende kabler til lejlighederne. YouSee har dog ansvaret for, at signalet føres helt frem til lejlighederne, så defekte stik er også YouSee’s ansvar.

2. Den obligatoriske fuldpakke til 398 kr. om måneden afskaffes og erstattes af en basispakke, som man selv kan bygge ovenpå. Ejerforeningen opkræver i stedet 165,00 kr. månedligt fra alle. Den pris er incl. grundpakken, Koda og CopyDan afgifter.

3. Alle tillægspakker, tillægskanaler, internetforbindelse, IP-telefoni, Plus Bokse og andre YouSee produkter, som man ønsker, køber og afregner man selv hos YouSee.

Priserne bliver:

Grundpakken 165 kr. (obligatorisk)
Mellempakken 344 kr. (prisen er incl. grundpakken)
Fuldpakken 444 kr. (prisen er incl. grundpakken)

Man er kun forpligtet til at betale for grundpakken, som nu kan udbygges med de kanaler, man har lyst til at modtage. Man får en side på nettet, hvor man selv kan til- og framelde sig de kanaler man ønsker. F.eks. koster det 40 kr. om måneden at modtage TV2 News og 20 kr. for BBC World eller CNN. Disse ekstra kanaler køber man selv direkte fra YouSee. Det kræver, at man har et nyere TV med plads til et “SIM-kort” fra YouSee.

Pakke- og kanaloversigten findes her:

http://yousee.dk/Tv/TV-Pakker_og_kanaler.aspx

Suomisvej bliver offentlig

Suomisvej bliver offentlig vej den 1. november 2013. Det har Frederiksberg Kommune besluttet på baggrund af en beboerhøring, som netop er gennemført. Der var ingen indsigelser mod kommunens beslutning. 

Overtagelsen sker, fordi Frederiksberg Kommunalbestyrelse har besluttet at overtage de private fællesveje, der ligger i kommunens parkeringszone. Baggrunden for beslutningen er, at kommunens parkeringsbestemmelser skal gælde for alle veje i parkeringszonen, så der gælder samme regler for alle. Den såkaldte “søgetrafik” fra Københavns Kommune skal begrænses, og dette er en af måderne at gøre det på. 

Når vejen bliver offentlig, overtager kommunen det fulde ansvar for at holde og vedligeholde vejen samt at rydde sne. Det er i dag lodsejernes ansvar. 

Trappevask

Vi har et fælles ansvar for at holde vores trapper rene. Hver lejlighed gør rent fra eget repos og ned til det næste.

Vi gør  fortrappe og bagtrappe ren efter denne plan:

 

Trappevask

Vandforbrug til og med 2013

Vandforbrug til og med 2013

Vandforbrug til og med 2013

Vandforbruget for hele ejendommen er aflæst og indberettet til Frederiksberg Forsyning.

Fordelingstal

Fordelingstal2012

Kabel TV

Kabel TV

Ejerforeningen har kontrakt med YouSee om levering af en kabel-tv pakke til hver husstand. Det er en Fuldpakke.

For at kunne se digitale kanaler skal fjernsynet sættes op til det, og det skal have en indbygget kabel TV tuner eller en boks, der kan omsætte signalet. YouSee Plus bokse fungerer også, men er ikke nødvendige.

For at få de digitale kanaler ind på TVet, skal man indledningsvis sætte fjernsynet til at scanne kanallisten igennem. Netværks ID til en indbygget Kabel TV tuner er 100 (00100)

Man kan læse mere om opsætningen hos YouSee